پره های متحرک توربین MTB19 با استفاده از تکنولوژی ریخته گری تک کریستال


پره های متحرک توربین MTB19 قابل نصب در توربین GT400 مطابق با مشخصات OEM در شرکت پرتو تولید می گردد. این توربین Dual Shaft دارای  دو ردیف پره ثابت و متحرک در قسمت Power Turbine   و دو ردیف دیگر در قسمت Compressor  می باشد. توان نامی این توربین در شرایط ISO معادل 21 مگاوات می باشد. شرکت پرتو پره ردیف اول این توربین را با استفاده از تکنولوژی ریخته گری تک کریستال(Single Crystal) و پره متحرک ردیف دوم این توربین را به روش ریخته گری انجماد جهت دار (DS) تولید می نماید.
 • نوع قطعه: MTB19 - Blade Stage 1 - SX
 • جنس: CMS X4
 • وزن: 0/2(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 59
 • نوع قطعه: MTB 19 - Blade Stage 2 - DS
 • جنس: CM 186 L
 • وزن: 0/25(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 53

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط