پره های متحرک توربین F5 با استفاده از روش انجماد جهت دار


تولید پره ردیف اول این توربین منطبق با مشخصات اعلام شده از سوی OEM و با بهره برداری از تکنولوژی ریخته گری به روش انجماد جهت دار(DS) در شرکت پرتو تولید می گردد. این توربین از نوع Double Shafts و سیستم احتراقی آن از نوع Can Annular بوده و دارای ظرفیت نامی 32 مگاوات در سیکل باز و شرایط ISO می باشد.

محصولات توربین F۵
  • نوع قطعه: F5 - First Stage Bucket
  • جنس: EEQ 111 DS
  • وزن: 3/7(kg)
  • پوشش: دارد
  • مجاری هوا خنک: ندارد
  • تعداد در هر ردیف: 80

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط