پره متحرک به روش انجماد جهت دار و ثابت توربینMGT40(F6)


تولید پره متحرک ردیف اول این توربین با استفاده از تکنولوژی ریخته گری انجماد جهت دار(DS) و پره های ثابت این توربین که برای نسل های قدیمی تر این توربین نیز قابل استفاده است، در شرکت پرتو تولید می گردد. پره این توربین منطبق با مشخصات اعلام شده از سوی OEM تولید می گردد.

محصولات توربین MGT۴۰ (F۶)
 • نوع قطعه: F6 - First Stage Bucket
 • جنس: EEQ 111 DS
 • وزن: 2/5(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: F6 - Second Stage Bucket
 • جنس: IN 738
 • وزن: 2/4(kg)
 • پوشش: دارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: F6 - Third Stage Bucket
 • جنس: IN 738
 • وزن: 2/4(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: ندارد
 • تعداد در هر ردیف: 92
 • نوع قطعه: F6 - First Stage Nozzle
 • جنس: FSX414
 • وزن: 9(kg)
 • پوشش: Yes
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 18
 • نوع قطعه: F6 - Second Stage Nozzle
 • جنس: EEQ 222
 • وزن: 16(kg)
 • پوشش:
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16
 • نوع قطعه: F6 - Third Stage Nozzle
 • جنس: EEQ 222
 • وزن: 16(kg)
 • پوشش: ندارد
 • مجاری هوا خنک: دارد
 • تعداد در هر ردیف: 16

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط