جهت توسعه سبد محصولات و خدمات  رويکردهاي متنوعي شامل مهندسي معكوس، مهندسي مجدد، تحقيق و توسعه و انتقال تكنولوژي در مراحل مختلف مديريت سبد فناوري بکار گرفته مي­شود. از سال 83  تاكنون، در زمينه توليد انواع پره ­هاي توربين گازي با شركت هاي پيشرو بين‌المللي در سطوح مختلف، جهت توسعه سبد محصولات و خدمات، همكاري‌هاي گسترده‌اي صورت پذيرفته است.  این شرکت با تمرکز بر توان کارشناسان خود و با استفاده از مهندسي مجدد و مهندسي معكوس موفقیت به سزايي در توسعه محصولات خود داشته و محصولات متنوعي در شركت پرتو به تولید انبوه رسیده است.