فرم سنجش رضایت مشتریان

مشتری گرامی،
  ضمن تشكر پيشاپيش از همكاری صميمانه‌ی شما، خواهشمند است به منظور دريافت نظرات و پيشنهادات، پرسشنامه‌ی زير را تكميل نماييد. بديهی است اخذ نظرات ارزشمند شما اين شركت را در انجام اقدامات لازم جهت بهبود و افزايش رضايت آن مجموعه ياری خواهد نمود.

 

*منظور از درجه اهميت، اهميت اين موضوع از ديدگاه شما می باشد كه با حروف اختصاری H (High) برای زياد، N (Normal)  برای معمولی و L (Low)  برای كم مشخص می گردد.

**خواهشمند است درصورتيكه پاسخ شما گزينه‌ای به غير از عالی می‌باشد، لطفاً علت انتخاب خود را اعلام فرماييد. همچنین در صورت وجود سایر نیازها و انتظارات آن را منعکس بفرمایید.

اکنون
1- دسترسی به پرتو
1-1- کفایت کانالهای ارتباطی با شرکت پرتو :
درجه اهمیت
2-1- در دسترس بودن و برخورد، پرسنل پرتو :
درجه اهمیت
3-1- پاسخگويی مناسب، جامع و صحيح به درخواست‌ها :
درجه اهمیت
2- نحوه ارائه پيشنهادهای فنی و بازرگانی پرتو
1-2- کفایت پيشنهاد قيمت و شرايط فروش :
درجه اهمیت
2-2- كفايت مدارك فنی ارائه شده :
درجه اهمیت
3-2- ارائه به موقع پيشنهاد :
درجه اهمیت
3- شرايط تحويل
1-3- تعهد و التزام به شرايط تحويل قرارداد :
درجه اهمیت
2-3- سهولت مراحل تحويل محصولات :
درجه اهمیت
3-3- كفايت مدارك تحويل:
درجه اهمیت
4- محصولات ما
1-4- كيفيت و قابليت اطمينان محصولات / خدمات :
درجه اهمیت
2-4- كيفيت بسته بندی محصولات :
درجه اهمیت
3-4- كامل و متنوع بودن سبد محصولات / خدمات:
درجه اهمیت
4-4- قيمت محصولات / خدمات پرتو :
درجه اهمیت
5- مديريت خدمات فنی و بازخوردهای مشتريان
1-5- سرعت در پاسخگويی اوليه به شكايات و انتقادات :
درجه اهمیت
2-5- توانايی ما در ريشه‌يابی مشكلات فنی :
درجه اهمیت
3-5- ارائه به موقع خدمات فنی درخواست شده :
درجه اهمیت
4-5- كيفيت خدمات فنی :
درجه اهمیت
5-5- شرايط گارانتی محصولات پرتو :
درجه اهمیت
6- سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
1-6- رازداري شركت پرتو و توجه به حفظ محرمانگي در تبادل اطلاعات :
درجه اهمیت
7- آگاهی از استراتژی ها
1-7- میزان آگاهی شما از چشم‌انداز، ارزش‌ها و استراتژی های پرتو :
درجه اهمیت
2-7- میزان هم راستایی استراتژی های پرتو با سازمان شما :
درجه اهمیت
3-7- میزان تعهد پرتو به انجام فعالیت های مرتبط با توسعه پایدار (شامل حفظ محیط زیست، رعایت منافع نسل های آینده و همکاری در امور جامعه):
درجه اهمیت
موارد قابل بهبود در شرکت پرتو
در مجموع ارتباط شركت پرتو را با خود تا كنون چگونه ارزشگذاری می كنيد؟
آيا شما تا كنون تجربه همكاري مشترك جهت توليد محصولات و خدمات جديد، با شركت پرتو داشته ايد؟
آيا فكر می كنيد در آينده نيز، همچنان با پرتو همكاری خواهيد داشت؟
آيا شركت پرتو را به ديگر صنايع مرتبط توصيه می‌نماييد؟
آيا مايل هستيد كه از محصولات جديد شركت پرتو استفاده كنيد؟
تصوير پرتو از ديدگاه شما چيست؟
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code