فرم اوليه پيشنهاد طرح پژوهشي

شركت پرتو به عنوان يكي از برترين سازمان هاي  موجود در حوزه مهندسي و ساخت پره هاي بخش داغ  توربين هاي گازي، صنعتي و نيروگاهي در داخل كشور و در سطح بين الملل مي باشد. اين سازمان در راستاي تعامل  هرچه بهتر و كار آمدتر با صنعت و دانشگاه و هم چنين انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود به نحو احسن، از كليه اعضاي هيئت هاي علمي، محققان، پژوهشگران و دانشجويان گرامي در قالب حمايت از طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه الويت هاي پژوهشي به شرح ذيل دعوت به همكاري مي نمايد. خواهشمند است درخواست خود را از طريق تكميل فرم زير و يا به آدرس ايميل info@mapnablade.com ارسال فرماييد:
  • نوآوري و خلاقيت در صنعت ساخت و پروسه توليد
  • كاهش هزينه و زمان توليد
  • افزايش بهره وري
  • كاهش اثرات زيست محيطي
  • استفاده از تكنولوژي هاي به روز جهاني در توليد پره هاي توربين گازي و صنعتي

مشخصات فردي پيشنهاد دهنده:

جنسیت: