شركت مهندسی و ساخت پره توربين مپنا (پرتو) به منظور خلق ارزش برای مشتريان خود و ايجاد زنجيره تامين پايدار، جايگاه ويژه‌ای برای تامين‌كنندگان خود قائل بوده و همواره از تامين‌كنندگان به عنوان ذینفعان و شركای تجاری سازمان ياد می‌كند. این شرکت بمنظور ارتباط موثر با تامین کنندگان خود کانال ارتباطی ویژه ای در نظر گرفته است که بسته به تمایل تامین کنندگان محترم قابل استفاده خواهد بود.
تمامی تامين‌كنندگان با زمينه فعاليت هم‌راستا با فعاليت‌های پرتو كه تمايل به همكاری و حضور در وندور ليست شركت را دارند، می‌توانند فرم تقاضای همكاری را تكميل نمايند. شايان ذكر است، پيش شرط ورود به وندور ليست پرتو، بازديد و ارزيابی و اخذ گريدهای لازم بر اساس چك ليست‌های ارزيابی تامين‌كنندگان می‌باشد.

کانال ارتباط با معاونت تامین
سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان
پرتال معاونت تامین