شرکت مهندسی و ساخت پره‌ توربین مپنا با تمرکز بخشیدن به توانمندی‌های ساخت پره های بخش داغ توربین‌های گازی نیروگاهی و صنعتی در ظرفیت‌های مختلف، به عنوان بزرگترین سازنده پره‌های توربین های MGT 70, GE F9, Hitachi H 25, GT13E  و همچنین پره های ارتقاء یافته توربین های MAP2+ ، MAP2A و MAP2B و...نقش بسزایی در صنعت کشور ایفاء نموده است.     
                 معرفی شرکت پرتو
محصولات توربین MGT70
محصولات توربین GEF9/PG9171E
محصولات توربین GT13E2
محصولات توربین (MGT30(Zorya DU80L - DG80 L
محصولات توربین H25

محصولات توربين GE10 - 2
محصولات توربين M 701 D
محصولات توربین F5
محصولات توربین MGT40 (F6)