اطلاعات تماس
نشانی: کرج، کیلومتر 7 جاده ملارد، ضلع شمالی نیروگاه منتظر قائم، بلوار مپنا.

کد پستی: 3167643685

صندوق پستی: 114 - 31755

تلفن اصلی:  ۰۲۶۳۶۱۹۲۰۰۰

تلفن دفتر مرکزی:02181981830

دورنگار (فکس): 36618295  026

پست الکترونیک:info @ mapnablade . com
فرم تماس
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code