شرکت مپنا پرتو
امروزه در سازمان های موفق، تصمیمات و عملیات بر اساس ارزش ها رهبری و هدایت می شوند. این سازمان ها نیستند که مدیریت براساس ارزش ها را موثر می سازند بلکه وجود کارکنان است که این تاثیر را ایجاد می کند. از طرفی در تمامی نظام های تعالی سازمانی بر اهمیت ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی که موجب ایجاد مزیت های استراتژیک خواهد شد، تاکید بسیاری صورت گرفته است. شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا - پرتو با درك اهميت  اين موضوع اقدام به شناسايي و تعريف ارزشهاي سازماني خود به شرح ذيل نموده است:

مشتري مداري:
امروزه در تمامي سازمان هاي موفق توجه به مشتري مداري و مديريت تجارب مشتري بسيار حائز اهميت بوده و همواره در تلاشند با تعريف اقدامات اثرگذار و هدفمند رضايت مشتريان خود را كسب نمايند. شركت پرتو با تعريف كانال هاي ارتباطي هدفمند اقدام به شناسايي نيازهاي مشتريان گرانقدر خود نموده و متناسب با درخواست و نيازهاي مشتريان و برنامه ريزي هاي مدون اقدام به مرتفع نمودن اين نيازها مي نمايد.

نوآوري:
بدون شك در شركت هاي دانش بنيان، نوآوري نقش وي‍‍ژه اي در موفقيت و افق آينده شركت خواهد داشت. اين نوآوري ها مي تواند علاوه بر به روزآوري فرايندهاي توليد سبب كاهش هزينه هاي شركت گردد. شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا - پرتو به عنوان يك شركت دانش بنيان با تعريف نوآوري به عنوان يكي از ارزشهاي بنيادين خود و طراحي روش هاي كارآمد جهت جذب ايده هاي نوآورانه در جهت بهبود مستمر توليدات خود و همچنين به روزآوري فرايندهاي توليد محصولات اقدام نموده و همواره پذيراي نظرات نوآور كاركنان و ذينفعان خود مي باشد.

تعالي:
شركت پرتو با معرفي تعالي بعنوان يكي از ارزش هاي سازماني خود، قدم در راه بي پايان تعالي گذارده است. اين شركت با تعاريف پرو‍ژه هاي مختلف و بهره برداري از بهينه كاوي هاي مستمر خود را متعهد به تعالي سازماني مي داند. 

ايمني:
توجه به ايمني كاركنان و جامعه امروزه در سازمان هاي بزرگ و نوآور بسيار حائز اهميت است. شركت پرتو با معرفي ايمني به عنوان يكي از ارزش هاي سازماني خود و بررسي و تعريف فرايندهاي ايمن توليد، تمامي تلاش خود را در جهت نهادينه نمودن اين ارزش در ميان كاركنان خود و اطمينان از ايمني كامل فرايندهاي توليد خود مي نمايد.

مسئوليت پذيري:
مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان یک سازمان تأثیر مستقیم زیادی در موفقیت های آن سازمان دارد. می‌توان گفت مسئولیت اجتماعی عبارت است از مجموعه ارزش‌ها، باورها و دانش‌های مشترک انسانی و محیطی در میان کارکنان در انجام فعالیت‌های معطوف به تولید و یا ایجاد ارزش افزوده.
شركت پرتو با معرفي مسئوليت پذيري به عنوان يكي از ارزش هاي سازماني، خود را متعهد به مسئوليت پذيري هم در قبال كاركنان و هم در قبال جامعه نموده و كليه فرايندهاي توليد خود را با توجه به اين رويكرد بنا نهاده است.

اخلاق:
در شركت پرتو رعايت اصول اخلاق و احترام متقابل در ميان كاركنان بسيار حائز اهميت مي باشد و اين شركت با درك اهميت اين موضوع تمامي تلاش خود را در ترويج و برقراري ارتباطات سازماني بر اساس احترام متقابل كاركنان انجام مي دهد.