دستاوردهاي شركت پرتو در نمايشگاه پتروكم كيش
دستاوردهاي شركت پرتو در نمايشگاه پتروكم كيش
1402/12/01

شركت پرتو در رويداد بين المللي ايران پتروكم كيش (بهمن 1402)  حضور گسترده و فعالانه اي داشت، كه حضور در اين نمايشگاه دستاوردهاي ارزشمندي براي شركت پرتو به ارمغان آورد،