برگزاری اولین تور بلوغ ICT گروه مپنا در شرکت پرتو
برگزاری اولین تور بلوغ ICT گروه مپنا در شرکت پرتو
1402/09/19

روز چهارشنبه مورخ 15/09/1402 شركت پرتو ميزبان همكاران متخصص حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و سيستم‌هاي اطلاعاتي شركت‌هاي گروه مپنا  با موضوع- اولين تور بلوغ ICT گروه مپنا- بود.