واحد خدمات فنی مشتريان  شركت پرتو به منظور پشتيبانی و مشاوره فنی برای محصولات در حين کارکرد به بهره برداران و نيروگاه ها خدمات جامع و متنوعی ارائه می نمايد. اين شركت به پشتوانه برخورداری از  تجربه و توان مهندسی، تلاش می کند تا با ارائه ی راه حل های فنی در کوتاه ترين زمان ممکن رضايت مشتريان را جلب نمايد.