شركت پرتو با توجه به خط مشي خود، حفظ محيط زيست و توسعه پايدار را از وظايف خود دانسته و ضمن پياده‌سازي استاندارد مديريتي ISO14001 و تدوين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي مورد نياز و تعريف و هدف گذاري شاخص‌هاي سنجش، عملكرد خود را بطور مستمر پايش و بهبود مي‌بخشد.
 
رويكردهاي شركت پرتو در حفاظت از محيط زيست شامل 5 مورد ذيل مي باشد :
 
  1. استفاده بهينه از منابع طبيعي، موادخام و انرژی
  2. پيشگيري از آلودگي هوا
  3. تصفيه پساب ها و جلوگيري از آلودگي منابع آب
  4. مديريت پسماند
  5. نگهداري و توسعه فضاي سبز

ارتباط با ما