پره ی متحرک توربين F5 - D


توليد پره رديف اول اين توربين منطبق با مشخصات اعلام شده از سوی OEM و با بهره برداری از تکنولوژی ريخته گری به روش DS و با استفاده از مهندسی معکوس در شرکت پرتو توليد گرديد. اين توربين از نوع Double Shafts و سيستم احتراقی آن از نوع Can Annular بوده و دارای ظرفيت نامی 32 مگاوات در سيکل باز و شرايط ISO می باشد.
 
  • نوع قطعه: پره متحرك رديف اول
  • جنس: EEQ 111 DS
  • وزن: 3/7(kg)
  • پوشش: دارد
  • مجاری هوا خنک: ندارد
  • تعداد در هر ردیف: 80

خدمات مرتبط

توانمندی های مرتبط