فرم سنجش رضایت مشتریان

مشتری گرامی،
  ضمن تشكر پيشاپيش از همكاری صميمانه‌ی شما، خواهشمند است به منظور دريافت نظرات و پيشنهادات، پرسشنامه‌ی زير را تكميل نماييد. بديهی است اخذ نظرات ارزشمند شما اين شركت را در انجام اقدامات لازم جهت بهبود و افزايش رضايت آن مجموعه ياری خواهد نمود.

 

*منظور از درجه اهميت، اهميت اين موضوع از ديدگاه شما می باشد كه با حروف اختصاری H (High) برای زياد، N (Normal)  برای معمولی و L (Low)  برای كم مشخص می گردد.

**خواهشمند است درصورتيكه پاسخ شما گزينه‌ای به غير از عالی می‌باشد، لطفاً علت انتخاب خود را اعلام فرماييد. همچنین در صورت وجود سایر نیازها و انتظارات آن را منعکس بفرمایید.

1- دسترسی به پرتو
1-1- کفایت کانالهای ارتباطی با شرکت پرتو :
درجه اهمیت
2-1- در دسترس بودن و برخورد، پرسنل پرتو :
درجه اهمیت
3-1- پاسخگويی مناسب، جامع و صحيح به درخواست‌ها :
درجه اهمیت
2- نحوه ارائه پيشنهادهای فنی و بازرگانی پرتو
1-2- کفایت پيشنهاد قيمت و شرايط فروش :
درجه اهمیت
2-2- كفايت مدارك فنی ارائه شده :
درجه اهمیت
3-2- ارائه به موقع پيشنهاد :
درجه اهمیت
3- شرايط تحويل
1-3- تعهد و التزام به شرايط تحويل قرارداد :
درجه اهمیت
2-3- سهولت مراحل تحويل محصولات :
درجه اهمیت
3-3- كفايت مدارك تحويل:
درجه اهمیت
4- محصولات ما
1-4- كيفيت و قابليت اطمينان محصولات / خدمات :
درجه اهمیت
2-4- كيفيت بسته بندی محصولات :
درجه اهمیت
3-4- كامل و متنوع بودن سبد محصولات / خدمات:
درجه اهمیت
4-4- قيمت محصولات / خدمات پرتو :
درجه اهمیت
5- مديريت خدمات فنی و بازخوردهای مشتريان
1-5- سرعت در پاسخگويی اوليه به شكايات و انتقادات :
درجه اهمیت
2-5- توانايی ما در ريشه‌يابی مشكلات فنی :
درجه اهمیت
3-5- ارائه به موقع خدمات فنی درخواست شده :
درجه اهمیت
4-5- كيفيت خدمات فنی :
درجه اهمیت
5-5- شرايط گارانتی محصولات پرتو :
درجه اهمیت
در مجموع ارتباط شركت پرتو را با خود تا كنون چگونه ارزشگذاری می كنيد؟
موارد قابل بهبود در شرکت پرتو
آيا فكر می كنيد در آينده نيز، همچنان با پرتو همكاری خواهيد داشت؟
آيا شركت پرتو را به ديگر صنايع مرتبط توصيه می‌نماييد؟
تصوير پرتو از ديدگاه شما چيست؟
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code