شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا- پرتو به عنوان يكي از پيشرفته ترين مجموعه هاي صنعتي ساخت پره توربين هاي نيروگاهي در سطح جهاني، جهت تکمیل بانک اطلاعات رزومه خود، از افراد مستعد در رشته های مندرج در جدول ذيل، دعوت می نماید تا نسبت به ارسال رزومه ي خود در قالب فايل ذيل، به آدرس Resume@mapnablade.com اقدام نمایند. 

 
رديف عنوان پست رشته/ گرايش مدرك تحصيلي
1 مدير/ رئيس/ كارشناس توليد و مهندسي فرآيند مواد/ كليه گرايش ها  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كارشناسي
يا
كارشناسي ارشد
2 مدير/ رئيس/ كارشناس تحقيق و توسعه مواد/ كليه گرايش ها
3 مدير/ رئيس/ كارشناس مالي مالي و حسابداري / كليه گرايش ها
4 مدير/ رئيس/ كارشناس ماشينكاري مكانيك / ساخت و توليد، طراحي كاربردي
5 مدير/ رئيس/ كارشناس تاسيسات مكانيك / سيالات، تاسيسات
6 مدير/ رئيس/ كارشناس برنامه ريزي صنايع / کلیه گرایش ها
7 مدير/ رئيس/ كارشناس تامين مكانيك،‌ بازرگاني، مواد و سايررشته هاي مهندسي
8 مدير/ رئيس/كارشناس ERP/SAP صنايع / كليه گرايش ها
9 مدير/ رئيس/كارشناس فروش و تحقيقات بازار بازرگاني، كارآفريني،‌ مواد، مكانيك، MBA
10 مدير/رئيس/كارشناس‌كنترل‌كيفيت‌و ‌بازرسي ‌محصول مواد/مكانيك يا ساير رشته هاي مرتبط
11 مدير/ رئيس/كارشناس نگهداري و تعميرات مكانيك/ برق
12 مدير/ رئيس/كارشناس شبكه و سخت افزار رشته هاي مرتبط
13 مدير/ رئيس/كارشناس آموزش و منابع انساني رشته هاي مرتبط
14 مدير/ رئيس/كارشناس ايمني، بهداشت و محيط زيست HSE)) رشته هاي مرتبط
15 مدير/ رئيس/كارشناس اداري رشته هاي مرتبط
16 مدير/ رئيس/كارشناس استراتژي رشته هاي مرتبط
17 تكنسين ماشينكاري ساخت و توليد، قالبسازي، ماشين ابزار كارداني
يا
ديپلم با دوره فني حرفه‌اي
18 تكنسين تاسيسات مكانيك، تاسيسات حرارتي و برودتي
19 تكنسين نگهداري و تعميرات مكانيك، برق قدرت، الكترونيك
20 تكنسين تولید رشته هاي مختلف