توافق‌نامه احداث فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد امضاء شد
توافق‌نامه احداث فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد امضاء شد
1399/05/29

توافق‌نامه احداث فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم‌آباد، بین بنیاد مستضعفان به عنوان سرمایه‌گذار، شرکت تولید نیروی برق حرارتی به عنوان سرمایه‌پذیر و گروه مپنا به عنوان پیمانکار، امضاء شد.  بر اساس مفاد توافق‌نامه، تا پایان سال 1400 و پیش از پیک تابستان سال 1401، دو واحد گازی فاز دوم و واحد بخار فاز اول به ظرفیت حدود 500 مگاوات به نیروگاه خرم‌آباد اضافه می‌شود و استان لرستان از نظر نیاز به تأمین برق پایدار تا حدود زیادی خودکفا خواهد شد.