تندیس بلورین سطح2 به شرکت پرتو اهدا شد
تندیس بلورین سطح2 به شرکت پرتو اهدا شد
1400/01/22

مراسم هجدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی همزمان با روز مهندسی برگزار شد و شرکت گروه مپنا و شرکت‌‌ مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) موفق به اخذ تندیس سیمین  و شرکت مهندسی و ساخت پره‌توربین مپنا (پرتو) موفق به دریافت تندیس‌بلورین سطح 2 شد.