بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از کارخانجات گروه مپنا
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از کارخانجات گروه مپنا
1399/07/09

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کارخانجات گروه مپنا بازدید کردند. رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با حضور در بخش‌های مختلف کارخانجات و سالن‌های تولید، با دستاوردها و توانمندی‌های مپنا در حوزۀ ساختِ تجهیزات و ارائۀ خدمات فنی و مهندسی در این گروه آشنا شدند.