افتتاح نیروگاه‌های مقیاس کوچک لور و تنگوان
افتتاح نیروگاه‌های مقیاس کوچک لور و تنگوان
1399/09/22

نیروگاه‌های مقیاس کوچک لور و تنگوان اندیمشک به ظرفیت هر کدام 25 مگاوات، بدون استفاده از منابع مالی دولتی یا صندوق توسعه ملی و تنها با سرمایه‌گذاری مپنا احداث، افتتاح و  بهره‌برداری شدند.